Asp.net Mvc ile bir dropdownlist işlemi yapıyor ve bu hatayı alıyorsanız bu hatayı almanızın en büyük nedeni HttpGet içinde doldurduğunuz Dropdownlistti HttpPostta Doldurmamanızdan kaynaklıdır. Post işlemi yaparken dropdownlist 'e boş veri gönderiliyor buda hayataya sebebiyet veiryor. Dropdownlisti httppost içinde doldurduğunuzda ...

The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. Bu hatanın en büyük sebebi veri tabanınızdaki tarih formatıyla alakalıdır. Date.Time.Now.ToString(); kullanıyor ve bu hatayı alıyorsanız tarih biçmini değiştirerek bu hatadan kurtulabilirsiniz.. Veri tabanınızdaki ...