cluster birden fazla bilgisayarı birleştirmek.

Cluster Yöntemi

Genelde birden fazla bilgisayarı birleştirmek için kullanılan bir yöntemdir.. Bir bilgisayarın yapacağı işi başka bir bilgisayarla paylaştırmak için kullanacağınız güzel bir yöntemdir genede server hizmeti verilen yerlerde kullanılır bir bilgisayarın donanımsal hata vermesi sonucu diğer bilgisayarın işi devam ettirmesi olası bir kaybı önleyecektir..

 

Örneğin kullanan SETI@Home projesi buna örnek gösterilebilir. Bu projede insanlar bilgisayarlarını kullanmadıklarında devreye giren basit bir program bütün dünyadan insanların bilgisayarında işlem yapıp sonuçları merkezi sunucuya bildiriyor. Bu sayede uzun süre boş duran bilgisayarların işlem gücü zayi olmamış oluyor ve astronomi konusunda çeşitli hesaplamalarda kullanılıyor.

 

Son Yazılar