Generic Handler Session Kullanımı

Asp.net Generic Handler kullanıyorsanız öncelikle IRequiresSessionState projemize dahil etmeiz gerekiyor.. Projenize dahil ettikten sonra sıkıntı yaratmadan kullanabilirsiniz..

  public class Server : IHttpHandler, System.Web.SessionState.IRequiresSessionState
  {

    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
       context.Session["deneme"] = "Session Deneme";

    }
  }
Son Yazılar