Jquery Ui iframe (Modal Box)

Jquery ui kütüphanesindeki dialoğu kullanarak bir modalbox oluşturabilirsiniz.

 


 

data-title :Modalbox Başlığı 

data-width: Genişliği 

data-height: Yüksekliği

Websaati.com

Demo için tıklayın

Son Yazılar