There is no ViewData item of type ‘IEnumerable’ that has the key

Asp.net Mvc ile bir dropdownlist işlemi yapıyor ve bu hatayı alıyorsanız bu hatayı almanızın en büyük nedeni HttpGet içinde doldurduğunuz Dropdownlistti HttpPostta Doldurmamanızdan kaynaklıdır. Post işlemi yaparken dropdownlist ‘e boş veri gönderiliyor buda hayataya sebebiyet veiryor. Dropdownlisti httppost içinde doldurduğunuzda olay çözülüyor..

@Html.DropDownList("Ulkeler", ViewData["Ulke"] as List,"Ülke Seçiniz", new { @class = "selectbox-1" })

 

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult UserForm(UserForm model)
{
var list = db.Ulke.ToList();
List; listitem = new List();
foreach (var item in list)
{
listitem.Add(new SelectListItem { Text = item.UlkeAdi, Value = item.Ulke_ID.ToString() });
}
  ViewData["Ulke"] = listitem;
}

 

Son Yazılar