User Control içinden javascript fonksiyonu çağırma

Asp.net’te usercontrol code behind kısmından java script tetiklemek istiyorsanız ve sıkıntı yaşıyorsanız.Aşağıdaki kod bu işinizi görecektir.
Sayfanıza Bir adet ScriptManager yerleşitin ve aşağıdaki kodları ekleyin..
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(string), "", "mesaj();", true);
    }
Son Yazılar