UserControl içinden master page içindeki bir kontrole erişmek

User Control içinden master pagedeki bir kontrole erişmek istiyorsanız aşağıdaki yönetem ile rişim sağlayabilirsiniz..


 ContentPlaceHolder mpContentPlaceHolder;
    Label mpLabel;
    mpContentPlaceHolder = (ContentPlaceHolder)Page.Master.FindControl("ContentPlaceHolder1");
    if (mpContentPlaceHolder != null)
    {
      mpLabel = (Label)mpContentPlaceHolder.FindControl("BaslikLbl");
      if (mpLabel!= null)
      {
        mpLabel.Text = "Sayfalar";
      }
    }

Son Yazılar