Asp.net Jquery ile Dropdownlist Seçimi

Asp.net te Jquer ile Dropdownlisti seçmek istiyorsanız..


   
   
   
   
 

Aşağıdaki gibi dropdownlisten gereki değeri alabilirsiniz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta dropdownlistin “#ctl03_pagedrp” id’degerinin ismidir bunuda daha farklı bir şekilde halletmek mümkün..

$("#ctl03_pagedrp option:selected").val()

Droddownlist ID degerini alma


   
   
   
   
 
 $(<%=pagedrp.ClientID%>).val();
Son Yazılar